_D4J6652.jpg
_D4J6881.jpg
_D4J7033.jpg
_D4J7348.jpg

Vrienden van PG Motorsport

Op deze pagina vindt u de vrienden van PG MotorsportIdeniXx Motorsport is gespecialiseerd in gepersonaliseerde kleding voor Motorsport deelnemers en teamleden. 

IdeniXx Motorsport kleding is gemaakt volgens het gepatenteerde COOLINE® textile. Dit textiel gebruikt hetzelfde natuurlijke koelingsprincipe als het menselijk lichaam: Bij hogere temperaturen gaat het lichaam zweten; het zweet verdampt en hierdoor wordt een koelend effect gegenereerd op het lichaamsoppervlak.

 Van Peperzeel is de grootste inzamelaar van oude accu's in Nederland. De jaarlijkse inzameling bedraagt vele duizenden tonnen oude loodaccu's. Wij werken o.a. voor landelijk opererende grossiers in de automobielbranche. De oude accu's worden gereed gemaakt voor recycling en geleverd bij erkende verwerkers in Europa.

Daarnaast is Van Peperzeel actief in de in- en verkoop van diverse 
non-ferro metalen. Zo'n vijfduizend ton non-ferro metalen en non-ferro residuen (te denken valt aan oude kentekenplaten, velgen, autokatalysatoren en divers industrieafval zoals slak en draaisel) passeert jaarlijks de weegschaal.

Tenslotte is Van Peperzeel voor Stibat (de Stichting Batterijen) hét nationale sorteercentrum van alle lege en afgedankte batterijen in Nederland. Dankzij onze jarenlange ervaring met de sortering en de opgebouwde unieke kennis over batterijen zijn er via consultancy contracten al diverse sorteerinstallaties geleverd in omringende landen.